Jubileusz 25 – lecia Ślubów Zakonnych Siostry Magdaleny Szulc.

Ewelina Szulc w Zgromadzeniu sistra Magdalena przyszła na świat 20 marca 1974 roku jako trzecia z czworga dzieci Michała i Elżbiety Szulców. Ochrzczona została 25 kwietnia 1974 roku w Kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny, dziś sanktuarium Krzyża świętego w Kcyni. Tu też przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania. W tym mieście chodziła do szkoły podstawowej i liceum, które  zakończyła egzaminem dojrzałości. W rodzinnym mieście poznała też siostry Służebniczki Maryi, które uczyły ją religii.

Zanim podjęła decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia , wielokrotnie uczestniczyła w różnych spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez siostry.

1 września 1994 roku zgłosiła chęć służenia Bogu w tym zgromadzeniu i została przyjęta, rozpoczynając tym samym pierwszy etap formacji zakonnej zwany aspiratem w domu generalnym w Luboniu. Już 18 października 1994 roku rozpoczęła następny etap formacji – postulat. A 15 lipca 1995 roku dwuletni okres nowicjatu, przed rozpoczęciem którego otrzymała strój zakonny – habit i nowe imię – Magdalena.

Po zakończeniu nowicjatu 16 lipca1997 złożyła pierwsze śluby zakonne, a 16 lipca 2022r. śluby wieczyste.

Ukończyła studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2004 roku uzyskując stopień magistra.

W latach 1998 – 2001 pracowała jako katechetka w Golubiu Dobrzyniu.

Od 1 września do października 2004 roku pełniła obowiązki siostry odpowiedzialnej za duszpasterstwo powołań w prowincji zgromadzenia, pomagała też w przedszkolu prowincjalnym prowadzonym przez siostry w Konstancinie – Jeziornie. W październiku 2004 roku wyjechała na Białoruś, gdzie prowadziła katechezę dzieci i młodzieży w różnych punktach katechetycznych tamtejszej parafii. Po powrocie z Białorusi w 2006 roku oddelegowana została do posługi w domu rekolekcyjnym zgromadzenia w Luboniu, pracowała tez jako katechetka. W 2007. Roku wróciła ponownie do Golubia Dobrzynia, gdzie podjęła pracę w katechezie, była też przełożoną tamtejszej wspólnoty. Od września 2016 roku przebywała na rocznym urlopie zdrowotnym po zakończeniu którego w 2017 roku władze zgromadzenia skierowały siostrę do katechezy w Brodnicy, gdzie obecnie pracuje.

Siostra Magdalena otrzymała w prezencie od Księży pracujących w Farze rower, którym jak sama zapewnia będzie jeździć i zwiedzać Pojezierze Brodnickie :).

Siostrze Magdalenie życzymy Błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze w Brodnicy i oczywiście – udanego zwiedzania okolicy.

farabrodnica

Ten artykuł może być interesujacy