INTENCJE

Intencje Mszalne 7-13.10.2019 r.

Poniedziałek

7.10.2019

6:30 Za + Romana i Jana Kaliszer
6:30 Za + rodziców Janinę w 5 r. śm, Kazimierza w 26 r. śm. Oraz siostrę Mirosławę w 30 r. śm. Lewandowskich.
7:00 Za + Józefa Bandrowskiego z okazji urodzin, Rodziców Pelagię i Józefa Bandrowskich.
7:00 Za + Władysławę i Józefa Sasinowskich oraz ich dzieci.
8:00 Za + syna Henryka Płoszyńskiego, męża Henryka Płoszyńskiego, Kunegundę Kwiatkowską, Józefa Zofię Czajkowskich, Teofila i Pelagię Płoszyńskich, Józefa i Wandę Krzemienieckich.
8:00 Za + Henryka Karakiewicz.
18:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla modlących się na różańcu.
18:30 Za + Jana Ługowskiego i Stanisława w 10 r. śm. za rodziców Więczkowskich i Ługowskich.
18:30 O życie zgodne z Przykazaniami Bożymi i dary Ducha Świętego dla Róży Różańcowej
18:30 Za + Józefa Jerużalskiego – intencja popogrzebowa.
Wtorek 

8.10.2019

6:30 Za + Krystynę Łuczyńską z domu Wasielewską
6:30 Za + Krystynę Lewandowską
7:00 Za + Marię, Tadeusza, i Franciszka Seliwiorstow
7:00 Dziękczynna z okazji 96 urodzin dla mamy Anny Pruszewicz z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.
8:00 Za + Jarosława Pogłód w 3 r. śm.
8:00 Za + Wieslawę Soten. 
18:30 Za + Władysławę i Tadeusza Barańskich
18:30 Dziękczynna za odebrane łaski z okazji kolejnej rocznicy ślubu z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jerzego i Agnieszki Malickich.
18:30 Za + Halinę i Jana Piórkowskich oraz Lecha Piórkowskiego.
18:30 Za + Felicję Starońską – int. od sąsiadów z ulicy Grunwaldzkiej.
Środa

9.10.2019

6:30 Za + Jana w 30 r. śm. Jadwigę i Jerzego Kośpiczewicz i zmarłych z rodziny.
6:30 Za + Czesławę Pokojską z racji urodzin i zmarłych z rodziny.
7:00 Za + Annę, Stanisława Jeziorskich, Kunegundę i Gertrudę Barbarczyk.
7:00 Za + Krystynę Bakaniewicz – int. od Sąsiadów i Przyjaciół
8:00 Za + Barbarę, Martę, Stanisława Buńka, Zofię i Czesława Kalinowskich.
18:30 Za + Elżbietę Klafta w 5 r. śm. i zmarłych z rodziny.
18:30 Za + Kazimierę i Henryka Węcławskich i Jolantę Mazanowską
18:30 Za + Lidię Jankowską w 5 r. śm oraz rodziców Jankowskich i Sanpławskich.
Czwartek

10.10.2019

6:30 Za + Alicję Kupferszmidt w 1 r. śm 
6:30 Za + Felicję Starońską
7:00 Za + Czesława i Halinę Rucińskich.
7:00 Za + rodziców Alfonsa i Reginę Zdunkowskich i brata Henryka.
8:00 Za + Helenę Czaplicką w 23 r. śm. Stanisława Czeplickiego, i Danutę Kawasińską
18:30 Za + rodziców Stanisławę w 2 r. śm. i Edwarda Kaliszewskich.
18:30 Za + męża Henryka Jankowskiego w 14 r. śm, rodziców Romualdę i Jana Sarnowskich, siostrę Janinę i brata Jerzego.
18:30 Za + Czesława Radacza.
Piątek

11.10.2019

6:30 Za + Alicę Kupferschmidt w 1 r. śm.
6:30 Za + Zdzisława Grzeczkowskiego z okazji urodzin.
7:00 Za + rodziców Joannę i Franciszka Wysockich
7:00 Za + Teresę Kozłowską – intencja od koleżanek i kolegów z pracy
7:00 Za + Kordulę Marunowską int. popogrzebowa.  
8:00 Za + Arkadiusza Szwalec, jego mamę Krystynę, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
17:15

K. Szkolny

O Boże Błogosławieństwo dla syna Adama.
18:30 Za + Lidię Kaliszer w 6 r. śm oraz za zmarłych z rodziny Szałkowskich i Kaliszer.
18:30 Za + Maksymiliana Łożyńśkiego z racji urodzin i imienin, Wincentego i Rozalię Łożyńskich.
18:30 Za + Ruth Bachorską
Sobota 

12.10.2019

6:30 Za + Jana Kamińskiego w 25 r. śm i Kazimierę Kamińską
6:30 O dar żywej wiary dla dzieci: Joli, Marcina i Edyty z Rodzinami, Ani z Rodziną, Marcina, Patryka, Sylwii z Rodzinami, Jarosława, Przemysława z Rodzinami  Joanny i Ryszarda, Magdy z Rodziną i Tomasza. 
7:00 Za + Wiesława Stasiak
7:00 Za + Helenę i Tadeusza Jazińskich
8:00 Za + Wiesławę Kaliszer – intencja od koleżanki Grażyny i Zbyszka
8:00 Dziękczynna z okazji 10 rocz. Ślubu Anny i Tomasza z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie dla nich i ich dzieci.
8:00 O wybór odpowiednich osób do Sejmu i Senatu kochających Pana Boga i Ojczyznę
18:30 Za + Władysława Futer w 7 r. śm, Gertrudę, Krystynę i Henryka Futer.
18:30 Za + Gertrudę Piworz w 19 r. śm, oraz rodziców i dziadków z obojga stron.
18:30 Dziękczynna w kolejną rocznicę ślubu Krystyny i Albina z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Niedziela 

13.10.2019

6:30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji 86 urodzin
8:00 Za + rodziców Kamińskich z okazji urodzin i imienin oraz dziadków z obojga stron.
9:30 Za Parafian
11:00 Za + Edwarda Bartkowskiego z okazji imienin.
12:15 Za + Mariannę i Edmunda Smolińskich, babcie i dziadków Smolińskich i Kalinowskich.
12:15 Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Teresy i Józefa z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
18:30 Za + Edwarda Czarneckiego z okazji imienin oraz Jana, Eleonorę i Marcina Daniszewskich.
18:30 Za + Zbigniewa Jasińskiego  – int. Od synów Tomasza i Przemysława z rodzinami
8:30 Za + Albina Szymańskiego w 21 r. śm, Romualda, Jadwigę i Teresę oraz Monikę Szymańskie, Elżbietę i Tadeusza Walewskich.
10:00 Dziękczynna za przeżyte 30 lat małżeństwa Hanny i Leszka Ziółkowskich z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B.  dla Jubilatów i całej rodziny
11:30 Za + rodziców Stanisławę i Franciszka Paczkowskich, Cecylię i Ludwika Wiśniewskich, Irenę i Józefa Manelskich oraz zmarłych dziadków z obojga stron.

Top