INTENCJE

Intencje Mszalne 10 – 16.12.2018 r.

Poniedziałek

10.12.2018

6.15 Za + Irenę Dębską.
6.15 Za + Kazimierę Węcławską – intencja od uczestników I sobót miesiąca.
7.00 W pewnej intencji.
7.00 Za + Rafała Małolepszego oraz o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny.
8.00 Za + Franciszka Treichel (z racji urodzin i 16 r. śm.) oraz rodziców z obojga stron.
17.00 Za + Danielę i Stefana Osińskich oraz zmarłych z rodziny.
18.30 Za + Urszulę Moczadło, Feliksę i Feliksa Moczadło.
18.30 Za + Sławomira Rumińskiego (1 r. śm.) – intencja z racji urodzin.
18.30 Za + Romana Rucińskiego – intencja od rodziny Stypułkowskich z mamą.
Wtorek

11.12.2018

6.15 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
6.15 Za + Helenę i Henryka Żabo oraz Marię Mełnicką.
7.00 W pewnej intencji.
7.00 Za + Kazimierza Kaczyńskiego oraz o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny.
8.00 Za + Bolesława Jeziorskiego i Helenę Stachowiak.
8.00 Za + Wiesławę Wieczorkowską – intencja popogrzebowa.
17.00 Za + Albina Lenckowskiego (6 r. śm.) oraz zmarłych z rodziny Lenckowskich i Łęgowskich.
18.30 Za + Edwarda Czarneckiego (10 r. śm.).
18.30 Za + Jana, Mariannę i Józefa Belkiewiczów, rodziców Jana i Bronisławę Leszczyna.
18.30 Za + męża Czesława Chojnackiego (10 r. śm.).
18.30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Violetty – intencja od Karoliny, Tymka i Bruna.
Środa

12.12.2018

6.15 W pewnej intencji.
6.15 Za + Sabinę Lewandowską – intencja popogzrebowa.
7.00 Za + Kazimierza Jeznach (6 r. śm.), Apolonię, Tadeusza i Edwarda Witkowskich.
7.00 Za + Ignacego Faderewskiego (47r. śm.).
8.00 Za + Jana Jaworskiego (1 r. śm.), rodziców Wandę i Tomasza.
8.00 Za + Renatę Mieszczanowicz.
17.00 Za + Jana Ołubiec (15 r. śm.),
18.30 Za + Zygmunta Stężewskiego, Adaminę i Władysława Beneturskich.
18.30 Za + Romana Siedlikowskiego (z okazji urodzin) i zmarłych z rodziny.
18.30 Za + Kazimierę Węcławską – intencja od Grupy Miłosierdzia.

Czwartek

13.12.2018

6.15

W pewnej intencji.

6.15 Za + Leona Szymańskiego.
7.00 Za + Genowefę Wita – intencja popogrzebowa.
7.00 Za + Eugeniusza Chotkowskiego – intencja od sąsiadów z ul. Prostej i ul Smoczyńskiego.
8.00 Za + Elżbietę Bielińską (1 r. śm.).
17.00 Dziękczynna za przeżyte 77 lat Łucji Robaczewskiej, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata.
18.30 Za + Łucję i Jana Mederskich, rodziców i rodzeństwo z obojga stron  oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.30 Za + Zofię, Irenę i Aleksandrę Kowalczyk.
18.30 Za + Jadwigę (10 r. śm.) i Kazimierza (29 r. śm.) Gołebiewskich.
Piątek

14.12.2018

6.15 Za + Elżbietę Bandrowską (41 r. śm.), Władysława Panowik i rodzeństwo.
6.15 Za + Helenę i Alfonsa Weiss oraz Stefanię Czarnecką.
7.00 Za + Agnieszkę Czarnoty oraz Annę i Mikołaja Krasińskich.
7.00 Za + Albina Kowalewskiego – intencja popogrzebowa.
8.00 Za + Kazimierę, Wacława i zmarłych z rodziny.
8.00 Za + Zygmunta Kaczyńskiego – intencja popogzrebowa.
17.00 Za + Halinę i Stanisława Rogowskich, Zytę i Stanisława Ziembów oraz Janusza Fietkiewicza.
18.30 Za + Stanisława, Bogdana, Krzysztofa Pastewskich – intencja od rodziny Dzieniak.
18.30 Za + Alfredę Grążawską.
18.30 Za + Romana Czarneckiego.
Sobota

15.12.2018

6.15 Za + Krystynę Brześkiewicz (2 r. śm.) – intencja od męża z rodziną.
6.15 Za + Jerzego Milas, Władysławę i Sylwestra.
7.00 Za + Marcina Jerużalskiego, Czesławę i Czesława Tęgowskich.
7.00 W pewnej intencji.
8.00 Za + Kazimierę, Wacława i zmarłych z rodziny.
8.00 Za + Andrzeja i Michała Romanowskich.
18.30 Dziękczynna za przeżyte 80 lat Władysławy Gąsior, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata – intencja od siostry Janiny.
18.30 Za + Genowefę i Łucjana Wysockich oraz Józefa Kowalskiego.
18.30 Za + Kazimierza Kaczyńskiego – intencja popogrzebowa.
III Niedziela Adwentu

16.12.2018

6.30 Za + Marię Pieczyrak w rocznicę śmierci.
8.00 Za + Adelajdę Łożeńską.
9.30 Za Parafian.
11.00 Za + Stanisława Bratyszewskiego (3 r. sm.).
12.15 Za + Janinę Dąbrowską, zmarłych z rodziny Dąbrowskich i Piotrowskich.
18.30 Za + syna Sławomira i zmarłych z rodziny.
Kościół

szkolny

8.30 Za + Zdzisława, Edwina Giłka, Janinę, Józefa, Romana, Krystynę, Lidię Florkiewicz.
10.00 Za + Romana Drozdowskiego (9 r. śm.), rodziców Teresę i Zygmunta Drozdowskich i Stefana Badaczewskiego.
11.30 Za + Leszka Sorbjana (10 r. śm.).

Top