INTENCJE MSZALNE 28.11.2022 – 04.12.2022

Poniedziałek

28.11.2022

6:15

+ Wacław Łęgowski

6:15

+ Waldemar Kalwa (26 greg)

7:00

+ Anita Kowalska w 1 rocznicę śmierci

7:00

O dar nieba dla Ks. Zdzisława Szymańskiego

8:00

+ Jadwiga Chmielewska (28 greg)

8:00

+ Jan Krajnik

17:00

 

18:30

+ Jerzy Olszewski w 1 ocznicę śmierci, jego żona Mirosława i syn Patryk i rodzice Olszewscy

 

18:30

Dziękczynna z okazji 40 lecia pożycia małżeńskiego Marioli i Jerzego Lejman z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

 

18:30

+ Zdzisław Śliwiński

 

18:30

O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabriela i Marcela w dniu urodzin

 Wtorek

29.11.2022

6:15

+ Waldemar Kalwa (27 greg)

6:15

W intencji przebłagalnej za grzechy Polaków z prośbą o odnowę duchową i posłuszeństwo woli Bożej

7:00

+ Jarosław Ciesielski – intencja od uczestników I Sobót Miesiąca

7:00

+ Anna Musiał – intencja popogrzebowa

8:00

+ Ryszard Badaczewski z okazji rocznicy urodzin

8:00

+ Adam Barański – intencja popogrzebowa

17:00

+ Irena Spławska i Renata Komoszyńska

18:30

+ Andrzej i Tadeusz Piotrowscy oraz zmarli z rodziny

18:30

+ Jan Jarmużewski w 22 rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron

18:30

+ Jadwiga Chmielewska (29 greg)

Środa

30.11.2022

6:15

+ Zofia Michalska w 2 rocznicę śmierci

6:15

+ Waldemar Kalwa (28 greg)

7:00

+ Ks. Andrzej Danielski – intencja od Ireny Smoczyńskiej

7:00

+ Janusz Sowiński – intencja popogrzebowa

8:00

+ Tadeusz Szwaja

8:00

O żywą wiarę w rodzinach zagubionych, o powrót do praktyk religijnych

17:00

+ Marianna i Teodor Natuccy

18:30

+ Jadwiga Chmielewska (30 greg)

18:30

+ Andrzej Cegłowski z okazji imienin – prosząc o łaskę życia wiecznego w Królestwie Bożym

18:30

+ Andrzej Tadajewski i zmarli z rodziny

18:30

+ Andrzej Glinka z okazji urodzin, Władysława, Czesław i Sebastian Wiórkowscy

Czwartek

01.12.2022

6:15

+ Wojciech i Jan Komarowscy, teściowie i rodzice

6:15

+ Waldemar Kalwa 29 greg)

7:00

+ Marcin Tatkowski – intencja popogrzebowa

7:00

+ Teodora Bartnicka – intencja popogrzebowa

8:00

+ Jadwiga Kukawka – intencja od Marii Kukawka

8:00

+ Wacław Łęgowski – intencja popogrzebowa

17:00

+ Anna Ciołkowska – intencja od kolegów i koleżanek z pracy

18:30

Rezerwacja

18:30

+ Edmund Orłowski w kolejną rocznicę śmierci

18:30

+ Zofia i Władysław Szymańscy, Stefania i Alfons Pruszewicz

Piątek

02.12.2022

6:15

+ Waldemar Kalwa (30 greg)

6:15

+ Jarosław Ciesielski – intencja od Grup Modlitewnych przy parafii

7:00

+ Jadwiga Kukawka – intencja od Urszuli i Wiesława

7:00

+ Marek Wojtaś – intencja popogrzebowa

8:00

+ Kazimierz Berent w 20 rocznicę śmierci

8:00

+ Jan Kądziera w 30 rocznicę śmierci, Regina Kądziera, Barbara Kądziera

17:00

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i całego świata

18:30

Rezerwacja

18:30

+ Pelagia Modrzejewska w 42 rocznicę śmierci, Józef, Jan Modrzejewscy

18:30

+ Jan Kowalski w 91 rocznicę urodzin

18:30

+ Walenty Wysocki w 1 rocznicę śmierci, Genowefa Wysocka w 1 rocznicę śmierci, Grzegorz Wysocki

Sobota

03.12.2022

6:15

Z okazji imienin o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Franciszka

6:15

+ Marlena Drozdowska – intencja od Kasi i Pawła z córkami

7:00

+ Jarosław Ciesielski – intencja od najbliższych sąsiadów

7:00

+ Jerzy Brzeziński w 2 rocznicę śmierci z okazji rocznicy urodzin

8:00

1.     Msza Zbiorowa za zmarłych

2.     + Urszula Drozdowska – od rodziny Pilarskich

18:30

Wynagradzająca Najświętszej Maryi Pannie w I Sobotę Miesiąca

18:30

Dziękczynna za otrzymane łaski w dniu urodzin i imienin Barbary

18:30

+ Stanisława Ostrowska w 0 rocznicę śmierci

18:30

+ Jadwiga Rucińska w 2 rocznicę śmierci

Niedziela

04.12.2022

6:30

+ Tadeusz i Jadwiga Dudzińscy

8:00

+ Barbara Petrykowska w dniu urodzin i imienin, Stanisław Petrykowski, Maryla i Henryk Klonowscy

9:30

+ Zofia Hildebrandt i Jan Kamiński

9:30

+ Wanda Myślińska – intencja od Wnuka Jacka z rodziną, Jan Myśliński

11:00

W intencji Panu Bogu Wiadomej

12:15

+ Melania i Czesław Maciejewscy, Adam Czyszewski oraz Ktystyna i Zygmunt , Marek Wiśniewscy

12:15

+ Józefina i Feliks Ćwiklińscy

18:30

+ Teresa Kamińska z okazji rocznicy urodzin, Edward Kamiński, rodzice z obojga stron

18:30

+ Kazimierz Kwiatkowski – intencja popogrzebowa

KOŚCIÓŁ SZKOLNY

8:30

+ Jadwiga w 14 rocz, śmierci i Marian Krajnik, Urszula, Mieczysław Krajnik i Zdzisław Żelazny

10:00

+ Krystyna i Jan Borowscy

11:30

+ Irena Barańska – Bukowska w 2 rocznicę śmierci