INTENCJE

Intencje Mszalne 9 – 15.09.2019 r.

Poniedziałek

9.09.2019 

6.30 Dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu Barbary i Jerzego, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
6.30 Za + staropolskich żołnierzy Rzeczypospolitej i ich kapelanów.
7.00 Za + Annę Angowską (greg.).
8.00 Za + Józefa Michalskiego (69 r. śm.) i zmarłych z rodziny.
18.30 Za + Teresę Kamińską (4 r. śm.) i męża Edwarda.
18.30 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
18.30 Za + Janinę i Bolesława Różyńskich.
Wtorek

10.09.2019

6.30 Za + Jadwigę (7 r. śm.) i Zygmunta Dietrichkeit.
6.30 Za + Wojciecha Sobczak – intencja popogrzebowa.
7.00 Za + Annę Angowską (greg.).
7.00 Za + Mariana Szyszkowskiego (z racji urodzin) i zmarłych z rodziny.
8.00 Za + rodziców Juliannę i Stanisława Rutkowskich.
8.00 Za + Andrzeja Roszkowskiego – intencja popogrzebowa.
18.30 Za + Andrzeja Cegłowskiego z okazji urodzin. 
18.30 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
18.30 Dziękczynna za 29 lat pożycia małżeńskiego, z prośbą o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Doroty i Grzegorza oraz o błogosławieństwo Boże dla ich syna Michała.
Środa

11.09.2019

6.30 Za + Kazimierę Węcławską – intencja od przyjaciół.
6.30 REZERWACJA
7.00 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
7.00 Za + Annę Angowską (greg.).
8.00 Za + Stefana Ługiewicz z okazji urodzin i imienin – intencja od żony i córki.
8.00 Za + Wiesławę Koprowską (1 r. śm.), dziadków Zofię i Józefa.
18.30 Dziękczynna za 20 lat pożycia małżeńskiego Anny i Jacka Bieńkowskich, prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej.
18.30 Za + Włodzimierza Kabzińskiego z racji urodzin i Janinę Kabzińską.
18.30 Za + Leona, Martę i Edwarda Kamińskich, Mariannę i Andrzeja Zalewskich i rodzinę Kupferschmidt.
Czwartek

12.09.2019

6.30 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
6.30 Dziękczynna z okazji 62 urodzin Bożeny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata.
7.00 Za + Annę Angowską (greg.).
7.00 Za + Eugeniusza Filińskiego (14 r. śm.), zmarłych rodziców i rodzeństwo z obojga stron.
8.00 Za + Franciszka i Mariannę Olszewskich i Andrzeja Olszewskiego.
18.30 Za + Elżbietę i Witolda Grudzińskich oraz zmarłych z rodziny Grudzińskich i Jareckich.
18.30 Za + Jana Studnik (7 r. śm.).
18.30 Za + Genowefę Roguską, Katarzynę Muskat, Eugenię Gajewską, Annę Wiśniewską, Stanisława Władzińskiego i wszystkich zmarłych z całej rodziny.

Piątek

13.09.2019

6.30

Za + Annę Angowską (greg.).

6.30 Za + Zbigniewa Bukowskiego – intencja popogrzebowa.
7.00 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
7.00 Za + Leokadię, Zofię, Celestyna Brózdów, Łucję, Jana Mederskich, Ludwika, Adelę i Medarda Brózdów.
8.00 Za + Mirosławę Lembke i Mariannę Olszta.
18.30 Za + Zygmunta Gołembiewskiego (25 r. śm.).
18.30 Za + Halinę i Lucjana Karwowskich.
18.30 Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Elżbiety i Michała, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla całej rodziny.
Sobota

14.09.2019

6.30 Za + Eugeniusza Bronisz (16 r. śm.), jego rodziców i Bogdana Krasińskiego. 
6.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej dla ks. Grzegorza – intencja od wspólnot działających przy parafii.
7.00 Za + Annę Angowską (greg.).
7.00 Za + Leona Szymańskiego (1 r. śm.).
8.00 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
8.00 Za + Jana i Wiesławę Kamińskich i Józefa Wiczyrzyckiego.
8.00 Za + Henryka Staśkiewicz (1 r. śm.).
15.30 /k. szkolny/ O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej z okazji 60 urodzin Jana dla Solenizanta i całej rodziny.
18.30 Za + Aleksandra Zdrodowskiego (42 r. śm.) i rodziców Zdrodowskich.
18.30 Za + Stanisława Szczepańskiego, Leszka Lubczyńskiego, Piotra Nastały, Józefa Lewandowskiego, Zdzisława Kulkę, Zbigniewa Głów i zmarłych z rodzin pracowników PKS-ów.
18.30 Za + Krystynę i Stanisława Kowalskich oraz Bernarda i Martę Bogackich.
Niedziela

15.09.2019

6.30 Za + Balbinę, Urszulę, Teresę, Waleriana, Korneliusza i Bonifacego Ottowicz i Stanisława Brozdowskiego.
8.00 Za + Bolesława i Kazimierę Wisniewskich – intencja od syna Mieczysława.
9.30 Dziękczynna z okazji 30-lecia małżeństwa Państwa Beaty i Ryszarda Adelman, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich rodziny.
11.00 Za + Stanisława Wereszczyńskiego.
12.15 Za + Jana Brokos w kolejną rocznicę śmierci i Jadwigę Brokos.
12.15 Za + Annę Angowską (greg.).
18.30 Za + rodziców Maksymilię i Józefa Sarnowskich, dziadków z obojga stron.
Kościół 

szkolny

8.30 Za + Stefana Murawskiego z okazji imienin, rodziców Murawskich i Tatulińskich, brata Ryszarda i Teresę Tatulińskich. 
10.00 Za + Romana Wiśniewskiego (greg.).
11.30 Za + Hannę Sztetyńską oraz Cecylię i Jana Sztetyńskich.

 

Top