Autor: farabrodnica

RUCH LEDNICKI BRODNICA

KIM JESTEŚMY ? Naszym założycielem i opiekunem jest Jan Paweł II. Czerpiemy z tradycji chrztu i wyboru Chrystusa dokonanego przez Mieszka I oraz z bogactwa duchowego Zakonu Kaznodziejskiego. Ruch Lednicki jest propozycją drogi formacyjnej skierowanej do wspólnot oraz osób indywidualnych.

Top