SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

  1. Pierwsze spotkanie organizacyjne – SOBOTA 25.02.2023 o godzinie 19:15
  2.  
  3. Na spotkanie organizacyjne kandydaci przychodzą z wydrukowaną i wypełnioną deklaracją do bierzmowania
  4.  
  5. Niezbędne jest też dostarczenie wyciągu z aktu chrztu: Ad Sacra potwierdzającego przyjęcie chrztu świętego. Dokument ten musi być dokumentem ważnym, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spotkaniem organizacyjnym