SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

TERMIN BIERZMOWANIA

26 LISTOPADA 2023, NIEDZIELA GODZINA 18:00

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ DLA BIERZMOWANYCH I ICH RODZIN
ŚRODA, 22 LISTOPADA 2023, GODZINA 20:00 W FARZE
 
 
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE PRZED BIERZMOWANIEM
 

PONIEDZIAŁEK,  20 LISTOPADA 2023 GODZINA 19:15

WTOREK,  21 LISTOPADA 2023 GODZINA 19:15

CZWARTEK, 23 LISTOPADA 2023 SPOTKANIE ODWOŁANE