TERMINY OBOWIĄZKOWYCH SPOTKAŃ PRZED BIERZMOWANIEM

ZAPRASZAMY DO FARY
NA  MSZĘ ŚWIĘTĄ I SPOTKANIE

10 maja 2021

18:15 –  Nabożeństwo Majowe i Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania

19:00 – Spotkanie formacyjne  – (proszę aby kandydaci dokonali wyboru imienia do bierzmowania, dostarczyli brakujące jeszcze dokumenty)

12 maja 2021

18:15 –  Nabożeństwo Majowe i Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania

19:00 – Spotkanie formacyjne 

14 maja 2021

18:15 –  Nabożeństwo Majowe i Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania

19:00 – Spotkanie formacyjne 

22 maja 2021

20:00 –  Lednicki Wieczór Młodych – czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

 

24 maja 2021

18:15 –  Nabożeństwo Majowe i Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania

19:00 – Spotkanie formacyjne  – próba generalna uroczystości

 

25 maja 2021

17:45 –  Wszyscy kandydaci przychodzą do Fary aby zająć wyznaczone miejsca

18:30 – Msza Święta z Sakramentem Bierzmowania

Tekst do zapamiętania

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Zapraszamy na konferencję dla kandydatów do bierzmowania
(online)

Zachęcamy wszystkich kandydatów do zapoznania się z prezentacją. Rozpoczynając zadanie podpisz się Droga Siostro i Drogi Bracie swoimi Imieniem i Nazwiskiem.

W drugiej linijce na wstępie zadań wpisz swoją klasę

BIERZMOWANIE 2021

Deklaracja Kandydata do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

 • w piątek 9 października kandydaci obecni na spotkaniu formacyjnym otrzymają wydrukowane deklaracje
 • koniecznie poproś katechetę o wypełnienie zaświadczenia o udziale w  Katechezie
  – zaświadczenie znajduje się na deklaracji
 • Jeśli z ważnych przyczyn zabraknie Ciebie na spotkaniu,
  Droga Siostro, Drogi Bracie, wydrukuj deklarację obustronnie na jednej kartce papieru i dostarcz do księdza opiekuna
 • Wypełnione deklaracje należy dostarczyć na następne spotkanie formacyjne – o dacie spotkania poinformujemy później (listopad)

Wyciąg z aktu Chrztu Świętego

 • Kandydaci do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania muszą być ochrzczeni
 • Jeśli twój Chrzest, Droga Siostro, Drogi Bracie miał miejsce
  w Farze w Brodnicy nie musisz uzyskiwać żadnych dodatkowych zaświadczeń – jeśli znasz datę swojego Chrztu umieść informację o tym w deklaracji. Pomożesz tym drobnym gestem księdzu opiekunowi w jego pracy
 • Kandydaci ochrzczeni w innych parafiach zobowiązani są dostarczyć WYCIĄG Z AKTU CHRZTU wystawiony w parafii
  w której zostali ochrzczeni. Dokument należy dołączyć
  do deklaracji i oddać na spotkaniu w listopadzie. Zaświadczenie musi być aktualne – dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO PRZYGOTOWAŃ NA PRZYJĘCIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO W DUCHU LEDNICY

Sakrament Pokuty i Pojednania
podczas przygotowań

” Będzie pięknie, kiedy otworzysz swoje serce
i opowiesz o swoich tajemnicach Twojemu Przyjacielowi. Opowiesz o tym co masz najcenniejszego, a zarazem o tym, nad czym jeszcze pracujesz”

Pragniemy Ci w tej rozmowie i spotkaniu z Jezusem pomóc, dlatego przygotowaliśmy książeczkę o sakramencie pokuty i pojednania, którą nazwaliśmy  „Poznaj moje serce – lednicka droga do spowiedzi.”

Zdajemy sobie sprawę, że ten sakrament jest niezwykły, ale jednocześnie sprawia wiele kłopotów. Chcemy Ci pokazać, co jest istotą spowiedzi, jak się do niej przygotować i jak sprawić, żeby spowiedź była jak najbardziej owocna.

Mateusz Kusior OP

Wojciech Prus OP

 

KOCHANI JESTEŚCIE BARDZO KOCHANI 🙂
CZEKAMY NA WAS

Top