SPOTKANIA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 1.  
 2. SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W MAJU
 3.  
 4. SOBOTA 20.05.2023 o godzinie 19:15
 1.  
 2. SPOTKANIE FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA W KWIETNIU
 3.  
 4. SOBOTA 22.04.2023 o godzinie 19:15
 1. Na spotkanie organizacyjne kandydaci przychodzą z brakujacymi dokumentami. 
 2.  
 3. Każdy kandydat musi dostarczyć ważny i aktualny wyciąg z aktu chrztu – Ad sacra.
 4.  
 5.  
 6. Niezbędne jest też dostarczenie wyciągu z aktu chrztu: Ad Sacra potwierdzającego przyjęcie chrztu świętego. Dokument ten musi być dokumentem ważnym, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostarczeniem.