ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE

W myśl przepisu prawa kanonicznego (kan. 1043 KPK) podaje się do publicznej wiadomości, że diakon Tomasz Gutowski, tutejszy parafianin, dnia 28 maja 2022 roku ma otrzymać święcenia kapłańskie.

Gdyby ktoś wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu temuż kandydatowi święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza.

Wszystkim wiernym poleca się, aby gorąco modlili się za mających otrzymać święcenia oraz o to, aby Pan Bóg wzbudził wśród młodzieży liczne i dobre powołania kapłańskie.

farabrodnica

Ten artykuł może być interesujacy