PRAWOSŁAWNE ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY

W przyszłą niedzielę, osoby wyznania prawosławnego obchodzą święta Wielkanocne.

W związku z tym na Sumę parafialną o godz. 930 zapraszamy wszystkie osoby z Ukrainy, które przebywają w naszym mieście i powiecie.

Będziemy wspólnie modlili się w intencjach ich rodzin oraz pokoju na świecie. Informacja o Eucharystii uzgodniona jest z osobami i instytucjami, które przyjmują uchodźców na naszym terenie, oni są o tym wydarzeniu poinformowani i z radością przyjęli nasze zaproszenie.

Prosimy także wszystkich o przekazywanie tej informacji w waszych środowiskach.

farabrodnica

Ten artykuł może być interesujacy